จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป. สพป.
2. นายธนกฤต  เปลี่ยนมา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายทนงศักดิ์  หนูทอง กรรมการ สพป.
4. นายวีรวิทย์  ดุจจานุทัศน์ กรรมการ สพป.
5. นางกัญญาภรณ์  นุชวงศ์ กรรมการ สพป.
6. นายสมศักดิ์  เพประโคน กรรมการ สพป.
7. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ กรรมการ สพม.
8. นายนรินทร์  ทวยเจริญ กรรมการ สพป.
9. นายประเสริฐ  กัลยาประสิทธิ์ กรรมการ สช.
10. นายสถิตย์  ทองเหลา กรรมการ สอศ.
11. นายสถาผล  เสน่ห์เมือง เลขานุการ สพป.
12. นางศศิธร  เหิมหาญ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
13. นางสาวชุติกาญจน์  ลีประโคน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,322