คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


               คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชำนิ ลำปลายมาศ และบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป. สพป.
2. นายวุฒิชัย  โพธิ์ทอง อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายพิเชษฐ์  ที่รัก กรรมการ สพป.
4. นายชาญชัย  สามเณร กรรมการ สพป.
5. นายสมยศ  ธีระวิวัฒนกิจ กรรมการ สพป.
6. นายวัฒนา  ไกรสูรย์ กรรมการ สพป.
7. นายโสธร  บุญเลิศ กรรมการ สพม.
8. นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ กรรมการ สพป.
9.  นายบุญรอด  ไก่แก้ว กรรมการ สช.
10. นายนิวัฒน์  ตังวัฒนา กรรมการ สอศ.
11. นางสาวทรงศรี  วิระรังษิยากรณ์ กรรมการ กศน.
12. นายสมชาย  เปลี่ยนรัมย์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายกัณณ์  โชคกลางเดือน กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางอรุณี  ทองกุล เลขานุการ สพป.
15. นางสาวกันตพร  วรรณโกษิตย์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 255