คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองบึงกาฬ ศรีวิไล เซกา พรเจริญ บึงโขงหลง บุ่งคล้า ปากคาด และโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายอัมพร  พินะสา ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายกัณหา  สุวรรณวงศ์ กรรมการ สพป.
4. นายอลงกรณ์  โพธิรัตน์ กรรมการ สพป.
5. นายเนตรน้อย  ทองป้อง กรรมการ สพป.
6. นายเดช  คำมงคล กรรมการ สพป.
7. นายมงคล  พระนคร กรรมการ สพม.
8. นายทรงสิทธิ์  เจริญดี กรรมการ สพป.
9. นายบุญเลิศ  สุวรรณไตร กรรมการ สช.
10. นายวิมล  วีระโจง กรรมการ สอศ.
11. นายวิทยา  พิสัยพันธ์ กรรมการ กศน.
12. นายธนัท  โพธิสว่าง กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสุพัฒน์  ทองจันทร์ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,415