จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
โปรแกรม KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

     
     คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่อยู่ในท้องที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร โดย
        •  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
           กรุงเทพมหานคร  เขต 3
        •  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
           กรุงเทพมหานคร เขต 3


รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสมยศ ศิริบรรณ
ผอ.สพป.กทม.
สพป.กทม.
2. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
อ.ก.ค.ศ.
สพป.
3. นายปรีดา ธารารมย์
กรรมการ
สพป.
4. นางจาตุรวรรณ โตเร็ว
กรรมการ
สพป.
5. นางเตือนใจ วสเกษม
กรรมการ
สพป.
6. นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ
กรรมการ
สพป.
7. นางลมัยพร แหล่งหล้า
กรรมการ
สพป.
8. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์
กรรมการ
สพป.
9. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล
กรรมการ
สช.
10. นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
กรรมการ
สอศ.
11. นางอุษา สมบูรณ์
กรรมการ
สช.
12. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช กรรมการ
สช.
13. นางมัณฑริกา วิฑูรชาติ
กรรมการ
สช.
14. นางขวัญใจ ปุระศิริ เลขานุการ
สพป.
15. นายทวีพงษ์ จรุงจิตวิทวัส
เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา
คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,034