จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
โปรแกรม KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสัจจา ศรีเจริญ
ผอ.สพม.
สพม.
2. นางรัชนี ชังชู
อ.ก.ค.ศ.
สพม.
3. นายสมยศ แม้นสงวน
กรรมการ
สพม.
4. นายรุ่ง ฟักทอง
กรรมการ
สพม.
5. นางสุมาลัย กองแก้ว
กรรมการ
สพม.
6. นางรัฐนภา รัชชะจิตติ
กรรมการ
สพม.
7. นายชเนศร์ นาคนิยม
กรรมการ
สพม.
8. นางสาวจิตรา พิณโอภาส
กรรมการ
สพม.
9. นายชนินทร์ ปิ่นทอง
กรรมการ
สอศ.
10. นายวุฒิชัย อนันตคู
กรรมการ
กศน.
11. นางอรสา รัศมี
กรรมการ
สพม.
12. นางงามพิศ ลวากร เลขาธิการ
สพม.
13. นางสาวขวัญจิรา ประสมกล้า
เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา
คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,317