จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายดำหริ  งิมสันเทียะ ผอ.สพป. สพป.
2.  นายประจวบโชค  สร้อยสม อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นางสุรีย์พร  รักษาพร กรรมการ สพป.
4.  นายสะอาด  นวลฉวี กรรมการ สพป.
5.  นางสมพร  รัศมีสว่าง กรรมการ สพป.
6.  นายสุเทพ  ไทยประยูร กรรมการ สพป.
7.  นายชาญศักดิ์  สามสี กรรมการ สพม.
8.  นายธีระพงษ์  การสมธร กรรมการ สพป.
9.  นายธิภัทร  สุวานิช กรรมการ สช.
10. นายธำรงค์  สว่างเดือน กรรมการ สอศ.
11. นายสุชาติ  มาลากรรณ์ กรรมการ กศน.
12. นายดำรง  เหมือนประสาท กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวจตุพร  ล่วงลือ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,949