คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายภิรมย์  นันทวงค์ ผอ.สพป. สพป.
2.   นายสมศักดิ์  ชโลธร อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.   นายนเรศ  รุ่งเรือง กรรมการ สพป.
4.   นายชูชัย  มีทองใบ กรรมการ สพป.
5.   นายทรงชัย  เลิศวัฒนาพร กรรมการ สพป.
6.   นายสามารถ  กองโชค กรรมการ สพป.
7.   นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ สพม.
8.   นายสำเร็จ  ศรีอำไพ กรรมการ สพป.
9.   ว่าที่ร้อยตรีไฟซ้อล  บุญรอด กรรมการ สช.
10. นายสมนึก  ภาศักดี กรรมการ สอศ.
11. นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ กรรมการ กศน.
12. นายเอนก  บรรพโต กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางกัญญา  เข็มปัญญา เลขานุการ สพป.
14. นางสาวกนกวรรณ  พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 223