คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายจำเนียร  เอกลักษณ์ดิลก ผอ.สพป. สพป.
2.  นายเชน   หมั่นเขตรกิจ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายธวัช  ทองสุกดี กรรมการ สพป.
4.  นายถวิล  พูลกสิกรณ์ กรรมการ สพป.
5.  นายวิชัย  พูลเผ่า กรรมการ สพป.
6.  นายมงคล  บัวตูม กรรมการ สพป.
7.  นายสุเทพ  ศรีนวล กรรมการ สพม.
8.  นายธงชัย  มั่นสุข กรรมการ สพป.
9.  นางสุทธิยา  สัญญะเขตต์ กรรมการ สช.
10. นายสมคิด  บุญเทวี กรรมการ สอศ.
11. นางสาวกาญจนา  วิริยะพานิช กรรมการ ท้องถิ่น
12. นางสาวกาญจนา  ศรีฉ่ำ กรรมการ สพศ.
13. นายสุรชัย  เมืองเหลือ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวปณัฏฎา  ขัณกสิกร  เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 270