คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายธวัช  ศรีสว่าง อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางกรกมล  เหมทานนท์ กรรมการ สพป.
4. นางจันทนา  กันอุปัทว์ กรรมการ สพป.
5. นายชัยวัฒน์  มั่นอก กรรมการ สพป.
6. นายสมหมาย  เก่งการ กรรมการ สพป.
7. นายบันลือ  พลมาลา กรรมการ สพม.
8. นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์ กรรมการ สพป.
9. นางธัญนันท์  พึ่งวงศ์ญาติ กรรมการ สช.
10. นางเพ็ญศรี  อรรคทิมากูล กรรมการ สอศ.
11. นางสาวขวัญหทัย  จารุจินดา กรรมการ กศน.
12. นายปัญญา  ภู่ภักดี กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางกัญญา  ทองมั่น กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายบุญสืบ  กลิ่นธรรม เลขานุการ สพป.
15. นางสาววันทนีย์  ไถ้เงิน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 247