จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายอดุลย์  กองทอง  ผอ.สพป. สพป.
2. นายมงคล  สุภาษร อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายประทักษ์  ปอแก้ว กรรมการ สพป.
4. นายยุทธชัย  มหาชาติ กรรมการ สพป.
5. นายชวลิต  ปาวะรีย์ กรรมการ สพป.
6. นายประเชิญ  จันทรภูมี กรรมการ สพป.
7. นายจักรทิพย์  กีฬา กรรมการ สพม.
8. นายทรงวุฒิ  มีศิริ กรรมการ สพป.
9. นายชุมพล  กุบแก้ว กรรมการ สช.
10. นางอรดี  ภีระคำ กรรมการ สอศ.
11. นายธฤติ  ประสานสอน กรรมการ กศน.
12. นางวีรพร เชื้ออ่ำ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายวินัย  ไชยบุตร กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางจุไรรัตน์  รัตนโกเศศ เลขานุการ สพป.
15. นายนิรุตต์  นวลอินทร์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,184