คุรุสภา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ภาคเหนือ

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1)

จังหวัด : เชียงราย

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2)

จังหวัด : เชียงราย

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3)

จังหวัด : เชียงราย

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4)

จังหวัด : เชียงราย

กำแพงเพชร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1)

จังหวัด : กำแพงเพชร

กำแพงเพชร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2)

จังหวัด : กำแพงเพชร

ลำปาง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1)

จังหวัด : ลำปาง

ลำปาง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2)

จังหวัด : ลำปาง

ลำปาง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3)

จังหวัด : ลำปาง

ลำพูน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1)

จังหวัด : ลำพูน

ลำพูน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2)

จังหวัด : ลำพูน

แม่ฮ่องสอน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1)

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2)

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

นครสวรรค์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1)

จังหวัด : นครสวรรค์

นครสวรรค์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2)

จังหวัด : นครสวรรค์

น่าน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1)

จังหวัด : น่าน

น่าน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2)

จังหวัด : น่าน

พะเยา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1)

จังหวัด : พะเยา

พะเยา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2)

จังหวัด : พะเยา

เพชรบูรณ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1)

จังหวัด : เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2)

จังหวัด : เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3)

จังหวัด : เพชรบูรณ์

พิจิตร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1)

จังหวัด : พิจิตร

พิษณุโลก   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1)

จังหวัด : พิษณุโลก

พิษณุโลก   จุดบริการงานคุรุสภา(เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2)

จังหวัด : พิษณุโลก

พิษณุโลก   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3)

จังหวัด : พิษณุโลก

แพร่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1)

จังหวัด : แพร่

แพร่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2)

จังหวัด : แพร่

สุโขทัย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1)

จังหวัด : สุโขทัย

สุโขทัย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2)

จังหวัด : สุโขทัย

ตาก   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1)

จังหวัด : ตาก

ตาก   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2)

จังหวัด : ตาก

อุตรดิตถ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1)

จังหวัด : อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2)

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ภาคกลาง

อ่างทอง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง)

จังหวัด : อ่างทอง

อุทัยธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1)

จังหวัด : อุทัยธานี

อุทัยธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2)

จังหวัด : อุทัยธานี

พระนครศรีอยุธยา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1)

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2)

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพมหานคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2)

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ชัยนาท   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท)

จังหวัด : ชัยนาท

จันทบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 1)

จังหวัด : จันทบุรี

จันทบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 2)

จังหวัด : จันทบุรี

ชลบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1)

จังหวัด : ชลบุรี

ชลบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2)

จังหวัด : ชลบุรี

ชลบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3)

จังหวัด : ชลบุรี

กาญจนบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1)

จังหวัด : กาญจนบุรี

กาญจนบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2)

จังหวัด : กาญจนบุรี

กาญจนบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3)

จังหวัด : กาญจนบุรี

กาญจนบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4)

จังหวัด : กาญจนบุรี

ลพบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1)

จังหวัด : ลพบุรี

ลพบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2)

จังหวัด : ลพบุรี

นครนายก   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครนายก)

จังหวัด : นครนายก

นครปฐม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1)

จังหวัด : นครปฐม

นครปฐม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2)

จังหวัด : นครปฐม

นนทบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1)

จังหวัด : นนทบุรี

นนทบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2)

จังหวัด : นนทบุรี

ปทุมธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1)

จังหวัด : ปทุมธานี

ปทุมธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2)

จังหวัด : ปทุมธานี

เพชรบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1)

จังหวัด : เพชรบุรี

เพชรบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2)

จังหวัด : เพชรบุรี

ปราจีนบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1)

จังหวัด : ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2)

จังหวัด : ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1)

จังหวัด : ราชบุรี

ราชบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2)

จังหวัด : ราชบุรี

ระยอง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1)

จังหวัด : ระยอง

ระยอง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2)

จังหวัด : ระยอง

สระแก้ว   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1)

จังหวัด : สระแก้ว

สระแก้ว   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2)

จังหวัด : สระแก้ว

สมุทรปราการ  จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1)

จังหวัด : สมุทรปราการ

สมุทรปราการ  จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2)

จังหวัด : สมุทรปราการ

สมุทรสาคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร)

จังหวัด : สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม )

จังหวัด : สมุทรสงคราม

สระบุรี  จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1)

จังหวัด : สระบุรี

สระบุรี  จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2)

จังหวัด : สระบุรี

สิงห์บุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี)

จังหวัด : สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1)

จังหวัด : สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2)

จังหวัด : สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3)

จังหวัด : สุพรรณบุรี

ตราด   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตราด)

จังหวัด : ตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ)

จังหวัด : อำนาจเจริญ

บึงกาฬ  จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ)

จังหวัด : บึงกาฬ

บุรีรัมย์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1)

จังหวัด : บุรีรัมย์

บุรีรัมย์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2)

จังหวัด : บุรีรัมย์

บุรีรัมย์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3)

จังหวัด : บุรีรัมย์

บุรีรัมย์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)

จังหวัด : บุรีรัมย์

ชัยภูมิ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1)

จังหวัด : ชัยภูมิ

ชัยภูมิ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2)

จังหวัด : ชัยภูมิ

ชัยภูมิ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 )

จังหวัด : ชัยภูมิ

กาฬสินธุ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1)

จังหวัด : กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2)

จังหวัด : กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3)

จังหวัด : กาฬสินธุ์

ขอนแก่น   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1)

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2)

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3)

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4)

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 )

จังหวัด : ขอนแก่น

เลย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1)

จังหวัด : เลย

เลย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2)

จังหวัด : เลย

เลย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3)

จังหวัด : เลย

มหาสารคาม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1)

จังหวัด : มหาสารคาม

มหาสารคาม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2)

จังหวัด : มหาสารคาม

มหาสารคาม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3)

จังหวัด : มหาสารคาม

มุกดาหาร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร)

จังหวัด : มุกดาหาร

นครพนม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 )

จังหวัด : นครพนม

นครพนม   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2)

จังหวัด : นครพนม

นครราชสีมา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1)

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2)

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3)

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4)

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5)

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6)

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7)

จังหวัด : นครราชสีมา

หนองบัวลำภู   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1)

จังหวัด : หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2)

จังหวัด : หนองบัวลำภู

หนองคาย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1)

จังหวัด : หนองคาย

หนองคาย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2)

จังหวัด : หนองคาย

ร้อยเอ็ด   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1)

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2)

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3)

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

สกลนคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1)

จังหวัด : สกลนคร

สกลนคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2)

จังหวัด : สกลนคร

สกลนคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3)

จังหวัด : สกลนคร

ศรีสะเกษ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1)

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2)

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3)

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4)

จังหวัด : ศรีสะเกษ

สุรินทร์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1)

จังหวัด : สุรินทร์

สุรินทร์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2)

จังหวัด : สุรินทร์

สุรินทร์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3)

จังหวัด : สุรินทร์

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุดรธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1)

จังหวัด : อุดรธานี

อุดรธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2)

จังหวัด : อุดรธานี

อุดรธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3)

จังหวัด : อุดรธานี

อุดรธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4)

จังหวัด : อุดรธานี

ยโสธร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1)

จังหวัด : ยโสธร

ยโสธร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2)

จังหวัด : ยโสธร

 
ภาคใต้

ชุมพร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1)

จังหวัด : ชุมพร

ชุมพร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2)

จังหวัด : ชุมพร

กระบี่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากระบี่)

จังหวัด : กระบี่

นครศรีธรรมราช   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1)

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2)

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3)

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4)

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นราธิวาส   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1)

จังหวัด : นราธิวาส

นราธิวาส   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2)

จังหวัด : นราธิวาส

นราธิวาส   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3)

จังหวัด : นราธิวาส

พังงา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพังงา)

จังหวัด : พังงา

พัทลุง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1)

จังหวัด : พัทลุง

พัทลุง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2)

จังหวัด : พัทลุง

ปัตตานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1)

จังหวัด : ปัตตานี

ปัตตานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2)

จังหวัด : ปัตตานี

ปัตตานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3)

จังหวัด : ปัตตานี

ภูเก็ต   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต)

จังหวัด : ภูเก็ต

ระนอง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาระนอง )

จังหวัด : ระนอง

สตูล   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสตูล)

จังหวัด : สตูล

สงขลา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1)

จังหวัด : สงขลา

สงขลา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2)

จังหวัด : สงขลา

สงขลา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3)

จังหวัด : สงขลา

สุราษฎร์ธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1)

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2)

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3)

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ตรัง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1)

จังหวัด : ตรัง

ตรัง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2)

จังหวัด : ตรัง

ยะลา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1)

จังหวัด : ยะลา

ยะลา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2)

จังหวัด : ยะลา

ยะลา   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3)

จังหวัด : ยะลา