คุรุสภา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ภาคเหนือ

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงใหม่   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6)

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1)

จังหวัด : เชียงราย

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2)

จังหวัด : เชียงราย

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3)

จังหวัด : เชียงราย

เชียงราย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4)

จังหวัด : เชียงราย

กำแพงเพชร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1)

จังหวัด : กำแพงเพชร

กำแพงเพชร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2)

จังหวัด : กำแพงเพชร

ลำปาง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1)

จังหวัด : ลำปาง

ลำปาง   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2)

จังหวัด : ลำปาง

ลำปาง   จุดบริการคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3)

จังหวัด : ลำปาง

ลำพูน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1)

จังหวัด : ลำพูน

ลำพูน   จุดบริกางานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2)

จังหวัด : ลำพูน

แม่ฮ่องสอน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1)

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2)

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

นครสวรรค์   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1)

จังหวัด : นครสวรรค์

นครสวรรค์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2

จังหวัด : นครสวรรค์

นครสวรรค์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3

จังหวัด : นครสวรรค์

น่าน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

จังหวัด : น่าน

น่าน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

จังหวัด : น่าน

พะเยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

จังหวัด : พะเยา

พะเยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

จังหวัด : พะเยา

เพชรบูรณ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

จังหวัด : เพชรบูรณ์

พิจิตร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

จังหวัด : พิจิตร

พิจิตร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2

จังหวัด : พิจิตร

พิษณุโลก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

จังหวัด : พิษณุโลก

พิษณุโลก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

จังหวัด : พิษณุโลก

พิษณุโลก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

จังหวัด : พิษณุโลก

แพร่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

จังหวัด : แพร่

แพร่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

จังหวัด : แพร่

สุโขทัย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

จังหวัด : สุโขทัย

สุโขทัย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

จังหวัด : สุโขทัย

ตาก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

จังหวัด : ตาก

ตาก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

จังหวัด : ตาก

อุตรดิตถ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

จังหวัด : อุตรดิตถ์

 
ภาคกลาง

อ่างทอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

จังหวัด : อ่างทอง

อุทัยธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1

จังหวัด : อุทัยธานี

อุทัยธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2

จังหวัด : อุทัยธานี

พระนครศรีอยุธยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพมหานคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ชัยนาท   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท

จังหวัด : ชัยนาท

ชลบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

จังหวัด : ชลบุรี

ชลบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

จังหวัด : ชลบุรี

ชลบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

จังหวัด : ชลบุรี

จันทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

จังหวัด : จันทบุรี

จันทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

จังหวัด : จันทบุรี

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

จังหวัด : กาญจนบุรี

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

จังหวัด : กาญจนบุรี

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

จังหวัด : กาญจนบุรี

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4

จังหวัด : กาญจนบุรี

กรุงเทพมหานคร   คุรุสภา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ลพบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

จังหวัด : ลพบุรี

ลพบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด : ลพบุรี

นครนายก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

จังหวัด : นครนายก

นครปฐม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

จังหวัด : นครปฐม

นครปฐม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

จังหวัด : นครปฐม

นนทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

จังหวัด : นนทบุรี

นนทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2

จังหวัด : นนทบุรี

ปทุมธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

จังหวัด : ปทุมธานี

ปทุมธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

จังหวัด : ปทุมธานี

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จังหวัด : เพชรบุรี

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

จังหวัด : เพชรบุรี

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

จังหวัด : เพชรบุรี

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

จังหวัด : เพชรบุรี

ปราจีนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

จังหวัด : ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

จังหวัด : ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

จังหวัด : ราชบุรี

ราชบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

จังหวัด : ราชบุรี

ระยอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1

จังหวัด : ระยอง

ระยอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

จังหวัด : ระยอง

สระแก้ว   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

จังหวัด : สระแก้ว

สระแก้ว   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

จังหวัด : สระแก้ว

สมุทรปราการ  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

จังหวัด : สมุทรปราการ

สมุทรปราการ  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

จังหวัด : สมุทรปราการ

สมุทรสาคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

จังหวัด : สมุทรสงคราม

สระบุรี  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

จังหวัด : สระบุรี

สระบุรี  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

จังหวัด : สระบุรี

สิงห์บุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

จังหวัด : สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

จังหวัด : สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

จังหวัด : สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

จังหวัด : สุพรรณบุรี

ตราด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด

จังหวัด : ตราด

อุทัยธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2)

จังหวัด : อุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ)

จังหวัด : อำนาจเจริญ

บึงกาฬ  จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ)

จังหวัด : บึงกาฬ

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

จังหวัด : บุรีรัมย์

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

จังหวัด : บุรีรัมย์

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

จังหวัด : บุรีรัมย์

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

จังหวัด : บุรีรัมย์

ชัยภูมิ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

จังหวัด : ชัยภูมิ

ชัยภูมิ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

จังหวัด : ชัยภูมิ

ชัยภูมิ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

จังหวัด : ชัยภูมิ

กาฬสินธุ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

จังหวัด : กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

จังหวัด : กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จังหวัด : กาฬสินธุ์

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

จังหวัด : ขอนแก่น

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5

จังหวัด : ขอนแก่น

เลย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

จังหวัด : เลย

เลย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

จังหวัด : เลย

เลย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

จังหวัด : เลย

มหาสารคาม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

จังหวัด : มหาสารคาม

มหาสารคาม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

จังหวัด : มหาสารคาม

มหาสารคาม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3

จังหวัด : มหาสารคาม

มุกดาหาร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร

นครพนม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

จังหวัด : นครพนม

นครพนม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

จังหวัด : นครพนม

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

จังหวัด : นครราชสีมา

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

จังหวัด : นครราชสีมา

หนองบัวลำภู   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1)

จังหวัด : หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2)

จังหวัด : หนองบัวลำภู

หนองคาย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

จังหวัด : หนองคาย

หนองคาย   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2)

จังหวัด : หนองคาย

ร้อยเอ็ด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

สกลนคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

จังหวัด : สกลนคร

สกลนคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

จังหวัด : สกลนคร

สกลนคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

จังหวัด : สกลนคร

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 2

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

จังหวัด : ศรีสะเกษ

สุรินทร์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

จังหวัด : สุรินทร์

สุรินทร์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2

จังหวัด : สุรินทร์

สุรินทร์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

จังหวัด : สุรินทร์

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุดรธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1)

จังหวัด : อุดรธานี

อุดรธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3)

จังหวัด : อุดรธานี

อุดรธานี   จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4)

จังหวัด : อุดรธานี

อุบลราชธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

จังหวัด : อุบลราชธานี

ยโสธร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

จังหวัด : ยโสธร

ยโสธร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2

จังหวัด : ยโสธร

 
ภาคใต้

ชุมพร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

จังหวัด : ชุมพร

ชุมพร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

จังหวัด : ชุมพร

กระบี่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

จังหวัด : กระบี่

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นราธิวาส   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1

จังหวัด : นราธิวาส

นราธิวาส   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2

จังหวัด : นราธิวาส

นราธิวาส   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3

จังหวัด : นราธิวาส

พังงา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

จังหวัด : พังงา

พัทลุง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1

จังหวัด : พัทลุง

พัทลุง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2

จังหวัด : พัทลุง

ปัตตานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

จังหวัด : ปัตตานี

ปัตตานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

จังหวัด : ปัตตานี

ปัตตานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3

จังหวัด : ปัตตานี

ภูเก็ต   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

ระนอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

จังหวัด : ระนอง

สตูล   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

จังหวัด : สตูล

สงขลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

จังหวัด : สงขลา

สงขลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

จังหวัด : สงขลา

สงขลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

จังหวัด : สงขลา

สุราษฎร์ธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ตรัง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

จังหวัด : ตรัง

ตรัง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

จังหวัด : ตรัง

ยะลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

จังหวัด : ยะลา

ยะลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

จังหวัด : ยะลา

ยะลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

จังหวัด : ยะลา