คุรุสภา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ภาคเหนือ

เชียงใหม่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

จังหวัด : เชียงใหม่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangmai1

เชียงใหม่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

จังหวัด : เชียงใหม่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangmai2

เชียงใหม่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

จังหวัด : เชียงใหม่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangmai3

เชียงใหม่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

จังหวัด : เชียงใหม่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangmai4

เชียงใหม่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

จังหวัด : เชียงใหม่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangmai5

เชียงใหม่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

จังหวัด : เชียงใหม่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangmai6

เชียงราย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1

จังหวัด : เชียงราย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangrai1

เชียงราย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

จังหวัด : เชียงราย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangrai2

เชียงราย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

จังหวัด : เชียงราย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangrai3

เชียงราย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

จังหวัด : เชียงราย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chiangrai4

กำแพงเพชร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร

จังหวัด : กำแพงเพชร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kampangpetch1

กำแพงเพชร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

จังหวัด : กำแพงเพชร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kampangpetch2

ลำปาง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

จังหวัด : ลำปาง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=lampang1

ลำปาง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2

จังหวัด : ลำปาง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=lampang2

ลำปาง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

จังหวัด : ลำปาง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=lampang3

ลำพูน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1

จังหวัด : ลำพูน

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=lampoon1

ลำพูน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2

จังหวัด : ลำพูน

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=lampoon2

แม่ฮ่องสอน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=maehongsorn1

แม่ฮ่องสอน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=maehongsorn2

นครสวรรค์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

จังหวัด : นครสวรรค์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornsawan1

นครสวรรค์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2

จังหวัด : นครสวรรค์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornsawan2

นครสวรรค์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3

จังหวัด : นครสวรรค์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornsawan3

น่าน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

จังหวัด : น่าน

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nan1

น่าน   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

จังหวัด : น่าน

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nann2

พะเยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

จังหวัด : พะเยา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=payao1

พะเยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

จังหวัด : พะเยา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=payao2

เพชรบูรณ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

จังหวัด : เพชรบูรณ์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=petchaboon2

พิจิตร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

จังหวัด : พิจิตร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pijit1

พิจิตร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2

จังหวัด : พิจิตร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pijit2

พิษณุโลก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

จังหวัด : พิษณุโลก

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pissanulok1

พิษณุโลก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

จังหวัด : พิษณุโลก

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pissanulok2

พิษณุโลก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

จังหวัด : พิษณุโลก

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pissanulok3

แพร่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

จังหวัด : แพร่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=prae1

แพร่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

จังหวัด : แพร่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=prae2

สุโขทัย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

จังหวัด : สุโขทัย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=sukhotai1

สุโขทัย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

จังหวัด : สุโขทัย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=sukhotai2

ตาก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

จังหวัด : ตาก

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=tak1

ตาก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

จังหวัด : ตาก

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=takkk2

อุตรดิตถ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

จังหวัด : อุตรดิตถ์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=uttaradit1

 
ภาคกลาง

อ่างทอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

จังหวัด : อ่างทอง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=arngthong1

อุทัยธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1

จังหวัด : อุทัยธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=authaithani1

อุทัยธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2

จังหวัด : อุทัยธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=authaithani2

พระนครศรีอยุธยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ayutthaya1

พระนครศรีอยุธยา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ayutthaya2

กรุงเทพมหานคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=bangkok1

กรุงเทพมหานคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=bangkok2

กรุงเทพมหานคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=bangkok3

ฉะเชิงเทรา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chacherngsao1

ฉะเชิงเทรา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chacherngsao2

ชัยนาท   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท

จังหวัด : ชัยนาท

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chainat

ชลบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

จังหวัด : ชลบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chonburi1

ชลบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

จังหวัด : ชลบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chonburi2

ชลบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

จังหวัด : ชลบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chonburi3

จันทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

จังหวัด : จันทบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=janthaburi1

จันทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

จังหวัด : จันทบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=janthaburi2

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

จังหวัด : กาญจนบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kanjanaburi1

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

จังหวัด : กาญจนบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kanjanaburi2

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

จังหวัด : กาญจนบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kanjanaburi3

กาญจนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4

จังหวัด : กาญจนบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kanjanaburi4

ลพบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

จังหวัด : ลพบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=lopburi1

ลพบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด : ลพบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=lopburi2

นครนายก   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

จังหวัด : นครนายก

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornnayok

นครปฐม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

จังหวัด : นครปฐม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornpathom1

นครปฐม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

จังหวัด : นครปฐม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornpathom2

นนทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

จังหวัด : นนทบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nonthaburi1

นนทบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2

จังหวัด : นนทบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nonthaburi2

ปทุมธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

จังหวัด : ปทุมธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pathumthani1

ปทุมธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

จังหวัด : ปทุมธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pathumthani2

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

จังหวัด : เพชรบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=petchaboon1

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

จังหวัด : เพชรบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=petchaboon3

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

จังหวัด : เพชรบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=petchburi1

เพชรบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

จังหวัด : เพชรบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=petchburi2

ปราจีนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

จังหวัด : ปราจีนบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=prajeenburi1

ปราจีนบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

จังหวัด : ปราจีนบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=prajeenburi2

ประจวบคีรีขันธ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=prajuab1

ประจวบคีรีขันธ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=prajuab2

ราชบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

จังหวัด : ราชบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ratchburi1

ราชบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

จังหวัด : ราชบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ratchburi2

ระยอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1

จังหวัด : ระยอง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=rayong1

ระยอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

จังหวัด : ระยอง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=rayong2

สระแก้ว   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

จังหวัด : สระแก้ว

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=sakaew1

สระแก้ว   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

จังหวัด : สระแก้ว

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=sakaew2

สมุทรปราการ  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

จังหวัด : สมุทรปราการ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=samutprakarn1

สมุทรปราการ  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

จังหวัด : สมุทรปราการ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=samutprakarn2

สมุทรสาคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=samutsakorn

สมุทรสงคราม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

จังหวัด : สมุทรสงคราม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=samutsongkram

สระบุรี  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

จังหวัด : สระบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=saraburi1

สระบุรี  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

จังหวัด : สระบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=saraburi2

สิงห์บุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

จังหวัด : สิงห์บุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=singburi

สุพรรณบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

จังหวัด : สุพรรณบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=suphanburi1

สุพรรณบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

จังหวัด : สุพรรณบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=suphanburi2

สุพรรณบุรี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

จังหวัด : สุพรรณบุรี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=suphanburi3

ตราด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด

จังหวัด : ตราด

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=trad

อุทัยธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

จังหวัด : อุทัยธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=udornthani2

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

จังหวัด : อำนาจเจริญ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=amnachjareun

บึงกาฬ  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ

จังหวัด : บึงกาฬ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=buengkarn

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

จังหวัด : บุรีรัมย์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=burirum1

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

จังหวัด : บุรีรัมย์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=burirum2

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

จังหวัด : บุรีรัมย์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=burirum3

บุรีรัมย์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

จังหวัด : บุรีรัมย์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=burirum4

ชัยภูมิ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

จังหวัด : ชัยภูมิ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chaiyapoom1

ชัยภูมิ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

จังหวัด : ชัยภูมิ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chaiyapoom2

ชัยภูมิ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

จังหวัด : ชัยภูมิ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chaiyapoom3

กาฬสินธุ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

จังหวัด : กาฬสินธุ์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kalasin1

กาฬสินธุ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

จังหวัด : กาฬสินธุ์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kalasin2

กาฬสินธุ์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จังหวัด : กาฬสินธุ์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=kalasin3

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

จังหวัด : ขอนแก่น

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=khonkaen1

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

จังหวัด : ขอนแก่น

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=khonkaen2

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

จังหวัด : ขอนแก่น

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=khonkaen3

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

จังหวัด : ขอนแก่น

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=khonkaen4

ขอนแก่น   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5

จังหวัด : ขอนแก่น

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=khonkaen5

เลย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

จังหวัด : เลย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=leoy1

เลย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

จังหวัด : เลย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=leoy2

เลย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

จังหวัด : เลย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=leoy3

มหาสารคาม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

จังหวัด : มหาสารคาม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=mahasarakham1

มหาสารคาม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

จังหวัด : มหาสารคาม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=mahasarakham2

มหาสารคาม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3

จังหวัด : มหาสารคาม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=mahasarakham3

มุกดาหาร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=mukdaharn

นครพนม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

จังหวัด : นครพนม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornpanom1

นครพนม   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

จังหวัด : นครพนม

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornpanom2

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

จังหวัด : นครราชสีมา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornratchasima1

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2

จังหวัด : นครราชสีมา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornratchasima2

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3

จังหวัด : นครราชสีมา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornratchasima3

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

จังหวัด : นครราชสีมา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornratchasima4

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

จังหวัด : นครราชสีมา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornratchasima5

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

จังหวัด : นครราชสีมา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornratchasima6

นครราชสีมา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

จังหวัด : นครราชสีมา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornratchasima7

หนองบัวลำภู   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

จังหวัด : หนองบัวลำภู

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nongbualumpu1

หนองบัวลำภู   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

จังหวัด : หนองบัวลำภู

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nongbualumpu2

หนองคาย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

จังหวัด : หนองคาย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nongkai1

หนองคาย   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2

จังหวัด : หนองคาย

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nongkai2

ร้อยเอ็ด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=royed1

ร้อยเอ็ด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=royed2

ร้อยเอ็ด   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=royed3

สกลนคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

จังหวัด : สกลนคร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=sakonnakorn1

สกลนคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

จังหวัด : สกลนคร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=sakonnakorn2

สกลนคร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

จังหวัด : สกลนคร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=sakonnakorn3

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

จังหวัด : ศรีสะเกษ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=srisaket1

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 2

จังหวัด : ศรีสะเกษ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=srisaket2

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

จังหวัด : ศรีสะเกษ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=srisaket3

ศรีสะเกษ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

จังหวัด : ศรีสะเกษ

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=srisaket4

สุรินทร์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

จังหวัด : สุรินทร์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=surin1

สุรินทร์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2

จังหวัด : สุรินทร์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=surin2

สุรินทร์   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

จังหวัด : สุรินทร์

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=surin3

อุบลราชธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

จังหวัด : อุบลราชธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ubonratchathani1

อุบลราชธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

จังหวัด : อุบลราชธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ubonratchathani2

อุบลราชธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

จังหวัด : อุบลราชธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ubonratchathani3

อุบลราชธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

จังหวัด : อุบลราชธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ubonratchathani4

อุบลราชธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

จังหวัด : อุบลราชธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ubonratchathani5

อุดรธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

จังหวัด : อุดรธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=udornthani1

อุดรธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

จังหวัด : อุดรธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=udornthani3

อุดรธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4

จังหวัด : อุดรธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=udornthani4

อุบลราชธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

จังหวัด : อุบลราชธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=uttaradit2

ยโสธร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

จังหวัด : ยโสธร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=yasothorm1

ยโสธร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2

จังหวัด : ยโสธร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=yasothorm2

 
ภาคใต้

ชุมพร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

จังหวัด : ชุมพร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chumporn1

ชุมพร   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

จังหวัด : ชุมพร

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=chumporn2

กระบี่   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

จังหวัด : กระบี่

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=krabi

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornsrithammaratch1

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornsrithammaratch2

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornsrithammaratch3

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=nakornsrithammaratch4

นราธิวาส   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1

จังหวัด : นราธิวาส

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=narathiwat1

นราธิวาส   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2

จังหวัด : นราธิวาส

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=narathiwat2

นราธิวาส   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3

จังหวัด : นราธิวาส

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=narathiwat3

พังงา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

จังหวัด : พังงา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pangnga

พัทลุง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1

จังหวัด : พัทลุง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pattalung1

พัทลุง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2

จังหวัด : พัทลุง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pattalung2

ปัตตานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

จังหวัด : ปัตตานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pattani1

ปัตตานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

จังหวัด : ปัตตานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pattani2

ปัตตานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3

จังหวัด : ปัตตานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=pattani3

ภูเก็ต   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=phuket

ระนอง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

จังหวัด : ระนอง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=ranong

สตูล   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

จังหวัด : สตูล

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=satul

สงขลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

จังหวัด : สงขลา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=songkla1

สงขลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

จังหวัด : สงขลา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=songkla2

สงขลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

จังหวัด : สงขลา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=songkla3

สุราษฎร์ธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=suratthani1

สุราษฎร์ธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=suratthani2

สุราษฎร์ธานี   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=suratthani3

ตรัง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

จังหวัด : ตรัง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=trang1

ตรัง   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

จังหวัด : ตรัง

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=trang2

ยะลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

จังหวัด : ยะลา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=yala1

ยะลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

จังหวัด : ยะลา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=yala2

ยะลา   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

จังหวัด : ยะลา

URL: http://site.ksp.or.th//home.php?site=yala3