คุรุสภา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ภาคเหนือ

เชียงใหม่   งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

เชียงราย   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

จังหวัด : เชียงราย

กำแพงเพชร   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด : กำแพงเพชร

ลำปาง   คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

จังหวัด : ลำปาง

ลำพูน   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

จังหวัด : ลำพูน

แม่ฮ่องสอน   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

นครสวรรค์   งานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัด : นครสวรรค์

น่าน   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

จังหวัด : น่าน

พะเยา   งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

จังหวัด : พะเยา

เพชรบูรณ์   คุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัด : เพชรบูรณ์

พิจิตร   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

จังหวัด : พิจิตร

พิษณุโลก   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัด : พิษณุโลก

แพร่   คุรุสภาจังหวัดแพร่ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

จังหวัด : แพร่

สุโขทัย   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด : สุโขทัย

ตาก   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

จังหวัด : ตาก

อุตรดิตถ์   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ภาคกลาง

อ่างทอง   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

จังหวัด : อ่างทอง

อุทัยธานี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัด : อุทัยธานี

พระนครศรีอยุธยา   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

ฉะเชิงเทรา   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ชัยนาท   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

จังหวัด : ชัยนาท

จันทบุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี

ชลบุรี   คุรุสภาจังหวัดชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี

กาญจนบุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด : กาญจนบุรี

ลพบุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

จังหวัด : ลพบุรี

นครนายก   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

จังหวัด : นครนายก

นครปฐม   งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

จังหวัด : นครปฐม

นนทบุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

ปทุมธานี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

จังหวัด : ปทุมธานี

เพชรบุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี

ปราจีนบุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด : ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี   คุรุสภา

จังหวัด : ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

จังหวัด : ราชบุรี

ระยอง   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง

สระแก้ว   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

จังหวัด : สระแก้ว

สมุทรปราการ  คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

สมุทรปราการ  คุรุสภา

จังหวัด : สมุทรปราการ

สมุทรสาคร   งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัด : สมุทรสงคราม

สระบุรี  คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

จังหวัด : สระบุรี

สิงห์บุรี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด : สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี   คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัด : สุพรรณบุรี

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัด : อำนาจเจริญ

บึงกาฬ  คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัด : บึงกาฬ

บุรีรัมย์   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัด : บุรีรัมย์

ชัยภูมิ   คุรุสภาจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด : ชัยภูมิ

กาฬสินธุ์   คุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์

ขอนแก่น   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น

เลย   คุรุสภาจังหวัดเลย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

จังหวัด : เลย

มหาสารคาม   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม

มุกดาหาร   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร

นครพนม   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

จังหวัด : นครพนม

นครราชสีมา   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัด : นครราชสีมา

หนองบัวลำภู   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัด : หนองบัวลำภู

หนองคาย   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

จังหวัด : หนองคาย

ร้อยเอ็ด   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

สกลนคร   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

จังหวัด : สกลนคร

ศรีสะเกษ   คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด : ศรีสะเกษ

สุรินทร์   คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์

อุบลราชธานี   คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani The Teachers Council

จังหวัด : อุบลราชธานี

อุดรธานี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี

ยโสธร   งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

จังหวัด : ยโสธร

ภาคใต้

ชุมพร   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

จังหวัด : ชุมพร

กระบี่   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

จังหวัด : กระบี่

นครศรีธรรมราช   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

นราธิวาส   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

จังหวัด : นราธิวาส

พังงา   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

จังหวัด : พังงา

พัทลุง   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

จังหวัด : พัทลุง

ปัตตานี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

จังหวัด : ปัตตานี

ภูเก็ต   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

ระนอง   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

จังหวัด : ระนอง

สตูล   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

จังหวัด : สตูล

สงขลา   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

จังหวัด : สงขลา

สุราษฎร์ธานี   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ตรัง   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

จังหวัด : ตรัง

ยะลา   คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

จังหวัด : ยะลา